Patrik Bálint

Patrik Bálint

Patrik Bálint je praktický regresný terapeut s hlbokým vhľadom do duše človeka.  Pozná mapu ľudskej duše v rôznych obdobiach jeho života. Pracuje s regresnou terapiou - návrat k starším zážitkom často z detstva a práca s nimi ako s príčinou našich súčasných napätí a konfliktov. Taktiež pracuje s intuitívnou terapiou prítomného okamihu. 

Ku každému človeku a jeho problémom pristupuje jedinečne. Používa techniky regresnej terapie na základe asociatívneho vybavovania, takže všetko prebieha pri vedomí a s rešpektom k duševnému svetu, k bezpečiu a k intimite klienta. Pomáha klientovi spoznať mechanizmy, ktoré klient používa proti sebe a aby ich dokázal odložiť. Klienta vedie, nie tlačí. 

V praxi okrem techník regresnej terapie využíva poznanie, že všetko je so všetkým spojené, takže poznanie a riešenie problémov sa môže skrývať aj v tých nejjednoduchších veciach, ktoré sú často veľmi blízko nás. 

V praxi má skúsenosti: 

  • s ľahkými aj tažkými duševnými problémami 
  • s psychosomatickými problémami a teda s riešením skutočných príčin chorôb a zranení tela
  • so vzťahovými problémami 
  • s hľadaním osobnej jedinečnej cesty a poznania 
  • s psychickou prípravou na prenatálne obdobie, pôrod a rodičovstvo 
  • s psychickou prípravou vrcholových športovcov 
  • vo vyše 10000 terapeutických hodinách 
  • s výukou a prípravou nových regresných terapeutov