Par Ahlbom

Par Ahlbom

81-ročný skladateľ, hudobník, učiteľ a veľký inovátor v oblasti pedagogiky. Je jedným z najväčších géniov súčasnosti. Jeho obrovské vedomosti spojené s 40 - ročnou praxou života s deťmi v jeho vzácnej škole bez kompromisov z neho robí hlbokú studňu múdrosti. Byť s ním je o to vzácnejšie, že je to človek "na zemi", "pri zemi" a stále pracuje s deťmi.

Pär založil pred 40 rokmi školu Solvik (Järna, Švédsko), kde spolu so spolupracovníkmi objavil intuitívnu pedagogiku. Učitelia v Solviku dôsledne až nekompromisne pracujú na tom, aby sa deti stali človekom, ktorý je vnútorne slobodný, vie utvárať  svoj život, vie čo chce, a vie sa brániť spoločenskému prispôsobeniu na úkor svojej hodnoty.

Aby to deti dokázali, musia byť vo svojom raste sprevádzané a obklopené dospelými, ktorí sami takými sú. Preto požiadavka na učiteľa v škole Solvik je byť sám sebou. Stále znova byť ochotný učiť sa to. A hlavne - byť naozaj rád s deťmi. Od takého človeka potom deti dúškami nasávajú všetko, čo má vo svojej duši rád... (t.j. to, čo sa v bežných školách volá obsah vyučovania a často sa to nespája so vzťahom učiteľa k tomu, čo vyučuje.) Deti sa totiž učia stávať sa podobnými učiteľovi - oni sa neučia zo slov, ale z činov učiteľa.                     

---
Jeho prístup nekompromisného hľadania vnútornej slobody detí a dospelých je natoľko pozoruhodný, že jeho škola sa v priebehu 40 rokov svojho chodu stala pútnickym miestom pre tvorivých učiteľov a rodičov podobne, ako školy Summerhill, alebo Sudbury valley.

Pär je výborný rečník, skvelý showman, ale najmä veľký človek s obrovskou vnútornou energiou a neobyjčajne ostrou pozornosťou k prítomnosti.

Pär na svojich dielňach neustále učí, ako môžete sami uchopiť jeho prácu, žiť ňou a ďalej ju tvorivo rozvíjať. Aj to je dôvod, prečo má viacej pozoruhodných spolupracovníkov a nasledovníkov, ktorí už v súčasnosti intuitívnu pedagogiku rozpracovali do pozoruhodných oblastí - Merete Lovlie (príde na Radi s deťmi v novembrii) sa venuje maľovaniu - Thomas Pedroli (zažili sme ho v máji) a jeho jedinečné Rozhovory - Marcel Desax - Mona Peter - Dieter Schwartz - Peter Živý - Marek Bolf - Aleš Štesko a ďalší.

Otváranie prirodzeného hlasu pre reč i spev - počúvať Pärov silný a zvučný hlas je zážitok.

Príbeh Pärovho hlasu odráža jeho búrlivý hudobný a duchovný život a tiež tréning s cvičeniami madam Werbeck. Pär bude s nami každé ráno cvičiť otváranie hlasu a večer budeme spievať. Pri tom bude priestor pre otázky. Pärova práca s hlasom je jedinečná v tom, že nás naučí zbaviť sa zlozvykov, námahy a afektov pri rozprávaní a pri speve.  Rozprávať a spievať čisto pekne potichu a jemne.  Za tri dni môžeme pochopiť princíp a naučiť sa, ako cvičiť samostatne. Náš hlas je v silnom spojení s naším zdravím, so vzťahmi, s vnútornou silou, so sexualitou a s životom v prítomnosti. Aj malé pootvorenie hlasu má teda vplyv na všetky oblasti nášho života.