Maťa Cha Kláseková

Maťa Cha Kláseková

Cha - z francúzštiny "ša" znamená mačka

Som učiteľka vo Fantázii, ktorá prežíva svoju každodennú premenu aj vďaka rozhovorom. Rozhovory sú v mojom živote niekoľko rokov. Transformujú môj život a život ľudí okolo mňa neuveriteľným spôsobom. Rozhovory využívam pri práci s deťmi v škole, pri práci na sebe vo vzťahoch s mojimi deťmi, partnerom, priateľmi. Pri práci s inými ľuďmi pri ženských kruhoch a pri individuálnych rozhovoroch.

Ako rozhovory fungujú?
Všetko v našom živote je zrkadlom našej vedomej mysle a podvedomia. Bloky a programy prameniace väčšinou z detstva, ktoré tam máme uložené, stoja v ceste našej hojnosti, našim vzťahom, sebarealizácii a zdraviu......očisťovaním týchto blokád, umožňujeme aby sa tieto oblasti v našom živote začali meniť a rozvíjať. Veci, ktoré sa opakovali v rodine niekoľko generácií sa uvoľňujú a prestávajú nás väzniť.
Umožňujeme samému sebe prísť bližšie k sebe a ostatným aby prišli bližšie k nám. Po rozhovoroch sa mnoho hlavou nevyriešiteľných vecí riešia samy a ľahko........a to ma na tom celom fascinuje najviac.