Mari Sawada

Mari Sawada

Učiteľka, psychologička, matka dvoch dospievajúcich detí. Kaučuje ženy - vedie ženské podporné kruhy - cez masáž a Rozhovory k autonómnej intimite a sexualite. Je partnerkou a spolupracovníčkou Thomasa Pedroliho.

Na festivale bude:

  • viesť Ženské kruhy - objavovanie Ženskej cesty vo svojom živote - ako byť intuitívna a otvorená žiť svoj vlastný prekvitajúci život
  • dielne transparentnej, čistej komunikácie - rozširovanie vlastného vnímania pri komunikácii o intuiíciu, vnímanie sily a vzťahu druhých a k druhým
  • viesť objaviteľský kruh, kde budeme objavovať, ako funguje naša vlastná láska a sexualita v bežnom živote - byť pravdivými k sebe  - byť slobodnými, hlbokými a napojenými
  • spolu s Thomasom Pedrolim bude rozprávať príbehy