Katarína Piesňomila Králiková

Katarína Piesňomila Králiková
Má za sebou vzdelávanie „Vrastanie do Anthroposofie cez Bytosť Eurytmie“ pod vedením Jörga Schrödera. K eurytmii má veľmi hlboký vzťah.
Okrem toho 5 rokov študuje intuitívnu pedagogiku Pära Ahlboma. Venuje sa aj Utváraniu reči. Žije v camphille v Českých Kopistech.
 
Eurytmia - „viditeľná reč“, „viditeľný spev“ Eurytmia je pohybové umenie, ktoré zviditeľňuje svet živých, životných síl a jeho zákonitosti. Výrazovým prostriedkom je tu celý (celistvý) človek. Preto je zároveň i prácou s vedomím.Je to jediné umenie, ktoré na základoch európskej kultúry (básne, hudba, javiskový priestor) pracuje so silami zdravia, tzv. „životnými silami“; dalo by sa v istom (necelistvom) zmysle povedať, že je to akési „európske tai-či“. Má umelecký, liečebný i pedagogický rozmer. Pôsobí všeobecne rozvíjajúco na človečenstvo v človeku. Eurytmia vznikla a rozvíjala sa v rokoch 1912-1924 cez Rudolfa Steinera, aj za pomoci jeho manželky Marie Steiner a prvých eurytmistiek. Na našich stretnutiach sa pokúsime dotknúť prvého prapočiatku stretnutia s Eurytmiou. Bude možné si odniesť niečo, čo človek môže ďalej rozvíjať. Nepôjde o „získanie prehľadu“ či nejaké majstrovstvo; skôr o krehké zoznamovanie sa s Ňou...