Andrej Romanovič Karimov

Andrej Romanovič Karimov

„Tradícia je keď staré prerastá do nového, nachádza v ňom svoje pokračovanie a stáva sa skutočným a súčasným.“ (A. Karimov)

Andrej Karimov pracuje s deťmi, s mládežou i s dospelými cez pohybové hry, muzikalitu a bojové umenie „Systema“. Vychádza zo slovanských tradícií a je hlboko ukotvený vo svojej mužskej sile. Je to priamy a prítomný muž. Videá s jeho prácou s deťmi- sem kliknite1 - a sem kliknite2. Ako pracuje s mužmi - sem kliknite
 

Základom dielní s Adrejom Karimovom je hlboké chápanie tradičnej kultúry. Môžete tu pochopiť ako podSTata a STavba pomáhajú vojsť do STavu, získať celiSTvosť, neprestajne poSTupovať, stať sa usporiadateľom a stať sa naozaj STabilným v živote.

Andrej Romanovič Karimov https://vk.com/ladsibir - etnograf, folklorista, etnológ, vedúci početných etnografických expedícií v 25 regiónoch našej (ruskej) krajiny, zakladateľ systému „Sibirsky kazak“ https://vk.com/ssc_main,predseda Rady novosibirskej regionálnej spoločenskej organizácie „LAD“, špecialista v oblasti vývinovej psychológie, psychológ v praxi.

Jeden z autorov metodiky „Etnomuzikálna organizácia fyzickej výchovy predškolákov“, ktorá získala zlatú medailu v oblasti vzdelávacích technológií a ocenenie Machajla Nikiforoviča Meľnikova (známeho folkloristu).