Fotogalérie z kurzov: sem kliknite

Akčné dielne Andreja Karimova mužov, žien a detí na jesennom kurze 2015 -  sem kliknite 

Krátky film inšpirovaný Radi s deťmi a myšlienkami Pära Ahlboma, Andreja Karimova a Aleša Šteska - sem kliknite

Hry s deťmi, párové tance a bojové hry dospelých na jarnom kurze 2016 inšpirované Andrejom Karimovom pod vedením Milana Surgoša - sem kliknite

 

prednášky z kurzov:

Autonómia - ako byť sám sebou - Patrik Bálint - 2016 - sem kliknite

Postavenie muža, ženy a detí 1 - Andrej Karimov - 2015 - 1.časť - sem kliknite

Postavenie muža, ženy a detí 2 - Andrej Karimov - 2015 - 2.časť - sem kliknite

Intuitívna pedagogika - Thomas Pedroli - 2015 - sem kliknite

Cyklus ženy - Patrik Bálint - 2015 - sem kliknite

Intuícia a intuitívna pedagogika - Pär Ahlbom - 2015 - sem kliknite

Dieťa od počatia - Patrik Bálint - 2015 - sem kliknite

Dospievanie: vek medveďa - Andrej Karimov - 2015 - sem kliknite

Panelová diskusia z kurzu: Par Ahlbom, Vlado Burjan a Peter Živý - 2013 - sem kliknite

Rozprávanie o autonómii a o vnútornej slobode - Merete Lovlie  - sem kliknite

 
ďalšie zdroje info o témach, ktoré riešime na kurzoch:

Rozhlasové relácie spojené s témami kurzov - Aleš Štesko Jaskyňa mužov - Martina Junga Červený stan - Tereza Takáčová Historky zo školy

Rozhovory Thomasa Pedroliho s Iris Johanson ukazujú základné princípy filozofie intuitívnej pedagogiky. Je to ľahké, zábavné a pritom hlboké čítanie: 

1.diel - V čom sú dnešné deti iné, alebo komunikačné dimenzie - sem kliknite

2.diel - životná múdrosť vs. prispôsobenie - sem kliknite

3.diel - podstata konfliktu dnešných detí so školským systémom - sem kliknite

4.diel - bezpečie a spokojnosť - sem kliknite

 

https://magazin.maitrea.cz/deti-a-jejich-prirozena-touha-po-poznani/

https://www.zdravaludskost.estranky.sk/clanky/intuped.html

https://www.inovativnivzdelavani.cz/zdroje-informaci/audio-a-video/intuitivni-pedagogika-video/

https://www.intuitive-paedagogik.de/dozenten.sk.htm

https://www.youtube.com/watch?v=5_XrgaPKOq8